19فوریه 2017

تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری پیشرفته : LISREL- AMOSL-PLS – SPSS در تمامی پژوهش ها و تحقیقات، تجزيه و تحلیل آماری برای تشخیص و نمایش روابط و مدل هاي پنهان به نرم افزاری نیاز دارد تا با گرفتن اطلاعات جمع آوری شده، گزارش ها و نمودارهای مورد نیاز را نمایش دهد. سپس با جمع‌بندي داده‌ها از جهات كمي و كيفي با کمک آزمون […]

06مارس 2017
فصل 4 پایان نامه

فصل 4 پایان نامه: تحلیل مدل مفهومی و چارچوب نظری پژوهش؛ در فصل 4 پایان نامه و هر طرح پژوهشی دیگر، مدل مفهومی و یا چارچوب نظری تحقیق که در فصل دوم طراحی و تبیین شده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در واقع در این بخش، با یکی از روش­های تحلیلی و یا استنباطی […]

12مارس 2017
AHP

آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP- جلسه اول تصمیم سازی یکی از مهمترین مشخصه های انسانی است و هر فرد در طول شبانه روز تصمیمهای فراوانی اتخاذ میکند. از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع میتواند تأثیر بسزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان […]

17مارس 2017
فصل چهارم پایان نامه

4 نکته حیاتی در تدوین فصل چهارم پایان نامه 1- فصل چهارم پایان نامه همانند  فصلهای دیگر، با مقدمه آغاز می شود. در این مقدمه، محقق عناوین مطالب ارائه شده در این فصل را توضیح می دهد. 2- معرفی صفات دموگرافی (جمعیت شناختی) نمونه مورد مطالعه: به طور معمول ” پژوهشگر به دلایل متعددی در پرسشنامه، ویژگی های فردی پاسخ دهنده مانند سن، جنس، […]

This site is protected by wp-copyrightpro.com