آموزش مقدماتی  spss -رسم نمودارهای آماری در spss

✅نمودار ستونى
✅نمودار خطی
✅نمودار سطحی
✅نمودار دایره ای
✅نمودار جعبه‌ای
✅نمودار هیستوگرام
✅نمودار ساقه و برگ

 

نرم افزار spss نمودارهای متعددی بر حسب نوع متغیرها، در دو دسته کلی در اختیار شما می گذارد.

1- نمودارهای interactive (اثر متقابل) که حداقل در آن دو متغیر شرکت دارند و برای نمایش اثرات متقابل متغیرها از این نمودارها استفاده می کنیم.
2- نمودارهای توصیفی ساده که برای نمایش شکل توزیع فراوانی از آنها استفاده می کنیم. اگر میخواهید یک نمودار ساده برای داده‌ها رسم کنید، از منوی اصلی  این مسیر را طی کنید.  Graphs / Legacy Dialogs و سپس نمودار دلخواه را انتخاب کنید.

رسم نمودار در spss

نمودار ستونى

این نمودار برای متغیرهای پیوسته که طیف وسیعی از مقادیر را دربرمی‌گیرند مناسب نیست ولی در بسیاری از موارد که متغیرها دارای سطوح کمتری هستند بکار می رود. اگر میخواهید یک نمودار ستونى ساده برای متغیر دلخواه رسم کنید ابتدا مسیر زیر را طی کنید. …. Graphs/ Legacy Dialogs/ Bar 

پس از کلیک کردن بر روی bar کادر محاوره‌ای آن یعنی Bar charts باز می شود. ابتدا یکی از سه نوع متفاوت از نمودارهای ستونى ارایه شده را انتخاب کنید. 

≡گزینه simple :یک نمودار ساده برای نمایش وضعیت یک متغیر ارایه می دهد. 

≡ گزینه Clustered :یک نمودار برای نمایش وضعیت دو متغیر به صورت خوشه‌ای ارايه می کند. در این نمودار باید یک متغیر کیفی به پنجره Category Axis و یک متغیر کیفی دیگر به پنجره Define Clusters By منتقل کنید.

≡گزینه stacked :نموداری برای وضعیت دو متغیر و در امتداد همدیگر به صورت پشته ای نمایش می دهد. در این نمودار نیز باید طبق گزینه Clustered عمل می کنیم. 
بعد از انتخاب یکی از سه گزینه بر روی Define کلیک تا پنجره مربوط به آن باز شود.

در هریک از سه گزینه نمودار ستونى به طور پیش فرض گزینه N of case که تعداد نمونه را به عنوان فراوانی ستونها در نظر می گیرد، انتخاب شده است.

≡اگر میخواهید ستونها نشان دهنده فراوانی درصدی باشند گزینه %of case را انتخاب کنید. 

اگر میخواهید ستونها نشان دهنده فراوانی تجمعي باشند گزینه Cum. N را انتخاب کنید. 

اگر میخواهید ستونها نشان دهنده فراوانی تجمعي نسبی باشند %Cum را انتخاب کنید.

اگر میخواهید ستونها، میانگین متغیر دیگری باشند گزینه other statistics را انتخاب کنید. و در پنجره آن متغیر مورد نظرتان را وارد کنید.

≡اگر به جای میانگین میخواهید آماره دیگری مانند میانه و واريانس و…انتخاب کنید گزینه change statistics و در پنجره آن یک گزینه را انتخاب کنید.

نمودار ستونی spss

نمودار دایره‌ای

از این نمودار برای نمایش متغیرهای کیفی استفاده میکنیم هر چند در مواردی برای متغیرهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار مسیر زیر را طی کنید.  Graphs / Legacy Dialogs / pie
پس از طی مسیر کادر pie charts باز می شود. کافیست کلید Define کنید تا کادر محاوره‌ای آن باز شود. در این کادر متغیر مورد نظر را به کادر Define slices By انتقال داده و کلید ok را فشار دهید و خروجی را خواهید داشت.

نمودار دایره ای

نمودار خطی

برای متغیرهای کمی مناسب است. که از مسیر زیر انجام میشود :  Graphs / Legacy Dialogs / line بعد از کلیک بر روی line کادر مربوط به آن line charts باز میشود این نمودار به سه شکل زیر وجود دارد :  

 1- نمودار ساده (simple )
 2- نمودار چندگانه(multiple): که برای نمایش توزیع دو متغیر نسبت به هم استفاده می شود.
 3- نمودار تکه خطی (drop _line): که کمینه و بیشینه دو متغیر را نسبت به هم نمایش می دهد.

بعد از انتخاب یکی از سه گزینه ها با کلیک بر روی Define کادر مربوط به آن باز می شود و پس از طی مراحلی که در نمودار ستونی شرح دادیم، نتایج را مشاهده می کنید.

مثال:فرض میکنیم دو متغیر داریم که پنج نفر به پرسشنامه آن جواب داده‌اند. پس از تعریف کردن متغیرها و وارد کردن اعداد، طبق مسیر گفته شده میرویم و
نمودار ساده 
نمودار چندگانه 
نمودار تکه خطی را برای هر یک رسم می کنیم. تصویر زیر نمودار خطی ساده را نمایش می دهد.

نمودار خطی ساده

نمودار جعبه‌ای

این نمودار برای نمایش متغیرهای کمی بسیار مناسب است زیرا در رسم آن از آماره های میانه، چارکها و مقادیر کمینه و بیشینه یک متغیر استفاده می شود. اين نمودار به صورت ساده simple برای نمایش وضعیت یک متغیر و به صورت خوشه‌ای Clustered برای مقایسه وضعیت دو متغیر در برابر هم استفاده می شود . از منوی اصلی مسیر زیر را طی کنید.  Graphs / Legacy Dialogs / Box plot
پس از طی مسیر پنجره مربوط به آن باز می شود. همانطور که ذکر شد، با انتخاب simple میتوانید برای یک متغیر و با انتخاب Clustered میتوانید برای دو یا بیشتر از دو متغیر نمودار رسم کنید.

نمودار جعبه ای چند متغیره

نمودار ساقه و برگ

این نمودار نحوه توزیع داده‌ها را به خوبی وصف می کند به این صورت که شامل تعدادی ساقه و تعدادی برگ است. در پایین نمودار اندازه ساقه و تعداد مورد در هر برگ آمده است. این نمودار اطلاعات دقیقتری نسبت به متغیر ها را معلوم می کند. برای این کار مسیر زیر را طی کنید .    Analyze / Descriptive statistics / Explore

متغیرها را در کادرهای مربوطه وارد کرده سپس کلید plots را میزنیم در کادر مربوط stem and leaf و histogram را میزنیم و سپس OK را میزنیم. هم نمودار مستطیلی و هم نمودار ساقه و برگ نمایش داده می شود.

نمودار مستطیلی (هیستوگرام)

از این نمودار برای نمایش متغیرهای کمی استفاده میشود.  مانند تمام نمودارهای قبلی مسیر زیر را طی می کنیم تا کادر مربوطه باز شود.  Graphs / Legacy Dialogs / histogram

متغیر مورد نظر را به کادر variable انتقال دهید، اگر میخواهید نمودار شما نرمال بودن توزیع داده ها را نشان بدهد، گزینه Display normal curve را تیک دار کنید. تصاویر زیر نمودارهای مستطیلی بدون منحنی نرمال و با منحنی را نمایش می دهند.

نمودار مستطیلی spssنمودار مستطیلی با منحنی نرمال

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com